Xarxes Socials

Imatge Aleatòria

1972-1973---Sala-de-Professors.jpg

Altres Enllaços

epergam
logo sol horitzontal

Què he de saber per fer la PAU? 

 

Sóc estudiant de batxillerat

Si ets estudiant de batxillerat i vols accedir a la universitat, és important que, primer de tot, t’informis sobre l’oferta d’estudis disponible a les universitats catalanes i sàpigues com s’estructuren, on s’imparteixen, quines han estat les notes de tall dels darrers anys i quines sortides professionals tenen.

Si prefereixes cursar un cicle formatiu de grau superior, un cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o bé ensenyaments esportius, pots consultar l'oferta a la pàgina web del Departament d'Ensenyament.

Un cop localitzats els estudis que necessites per desenvolupar la feina que t’agradaria fer més endavant, pots consultar els passos a seguir per obtenir una plaça:

 1. Per accedir a la universitat has de superar la prova d'accés a la universitat (PAU).
 2. Un cop superada la prova, per sol·licitar l'admissió a les universitats públiques catalanes o la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya has de fer la preinscripció universitària al portal d'accés a la universitat. Si vols accedir a estudis que requereixin una prova d'aptitud personal (PAP), com ara ciències de l’activitat física i de l’esport o bé pilot d’aviació comercial i operacions aèries, has de fer primer la preinscripció universitària i després la matrícula per presentar-te a la prova, que es fa durant el mes de juny.
 3. Pel que fa a l' assignació de places, si tens la prova d'accés a la universitat superada, hi entres per la quota general de places. Si ets un/a estudiant amb discapacitat, o bé tens la condició d'esportista d'alt nivell o d'alt rendiment gaudeixes de places de reserva.

Si has optat per un cicle formatiu de grau superior, un cop hagis obtingut el títol de tècnic superior, també podràs entrar a la universitat i fins i tot convalidar crèdits universitaris sempre que els estudis que vulguis fer tinguin alguna relació amb els ensenyaments rebuts.

Preinscripció universitària 2018

Els alumnes repetidors de matèries de batxillerat (cursant 3 o menys matèries), que obtenen el seu títol de Batxillerat LOE el 2017, poden accedir a estudis universitaris de grau amb el títol de Batxillerat (la nota d’admissió és la nota mitjana de batxillerat).

Els alumnes amb el títol de Batxillerat LOE de l’any 2016 que no s’hagin presentat a la PAU o la tenen suspesa, poden accedir a estudis universitaris de grau amb el títol de Batxillerat (la nota d’admissió és la nota mitjana de batxillerat).

Aquests alumnes de batxillerat LOE - 2016 i repetidors 2017- només poden fer la preinscripció a la convocatòria de setembre, però han de tenir en compte que en l’assignació de places d’aquesta convocatòria tindran preferència d’admissió els alumnes que tinguin la PAU superada. (Veure: "Quota general de places: ordre de prioritat" a l’assignació de places)

Si aquests alumnes volen millorar la seva nota d’admissió, poden examinar-se de matèries de PAU de fase específica.

Informació dia de la prova

Normes generals per fer la prova

 • Cal presentar-se amb el DNI, NIE o passaport i el resguard de matrícula mitja hora abans de començar els exàmens.
 • La durada dels exàmens de cada matèria és d'una hora i mitja. Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d'identificació personal.
 • En el primer examen dels dos primers dies (Llengua castellana i Història/Història de la filosofia), has de romandre a l'aula fins que hagi transcorregut una hora des de l'inici de la prova. En la resta d'exàmens, pots sortir transcorreguda mitja hora des de l'inici de la prova. En cas d'extrema necessitat podràs sortir acompanyat/ada per algun vocal del tribunal.
 • Si t'examines de matèries coincidents (en una mateixa franja horària) realitzaràs la prova de manera continuada sense sortir de l'aula.
 • En començar la prova se't lliurarà un joc d'etiquetes amb un codi de barres que t'identifica i que permet l'anonimat en la correcció. Has de comprovar que les dades són correctes i enganxar amb cura dues etiquetes en els requadres corresponents de cada quadern d'examen: una en la portada i l'altra en la contraportada. Un cop començada la prova no s'admetrà cap canvi respecte a allò que apareix al full d'etiquetes.
 • Si només t'examines de matèries de la fase específica i de la prova d'aptitud personal (PAP) rebràs les etiquetes identificatives el dia i en la franja horària del primer examen que realitzis.
 • No es permet utilitzar durant la prova cap tipus d'informació (apunts, llibres, etc), ni telèfons mòbils o qualsevol aparell de telecomunicació. L'ús d'aquests aparells i d'altres materials no autoritzats està rigorosament prohibit. En cas que es detecti que algú el té activat serà expulsat de la PAU amb les conseqüències que se'n derivin.
 • Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exàmens un silenci absolut i una adequada correcció personal. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l'aula les persones que incompleixin les normes elementals d'ètica o d'ordre propis d'un examen i també té capacitat per anul·lar-los la prova.
 • Per a la realització de cada prova només se't lliurarà un únic quadern d'examen.
 • L'accés a l'aula implica sempre el lliurament obligatori del quadern d'examen degudament etiquetat encara que s'hagi deixat en blanc.
 • En el cas que no es lliuri un quadern d'examen en la fase general s'anul·larà el conjunt de la prova d'accés.
 • Els exàmens de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, literatura catalana, literatura castellana i llengües estrangeres s'han de contestar en les llengües respectives.
 • Els exàmens no es poden respondre amb llapis (excepte el dibuix artístic i el dibuix tècnic) ni amb tinta vermella o verda.

 

Documents que cal portar el dia de l'examen

Has de portar sempre el seu full de matrícula i el DNI, NIE o passaport per tal d'identificar-te en qualsevol moment de la prova a requeriment de qualsevol membre del tribunal.

Si necessites acreditar l'assistència a la prova pots sol·licitar el justificant corresponent al president o presidenta del seu tribunal.

Material d'examen complementari autoritzat

 

Assignatures d'arts:

 

Dibuix artístic

Material obligatori: paper de 70 cm x 50 cm, fulls A4, llapis i barres de grafit de diferents dureses, goma d'esborrar, carbó, goma d'esborrar especial per a carbó, draps i colors aplicables amb tècniques seques (per tècniques seques s'entenen aquelles que no requereixen l'ús de cap diluent, ja sigui basat en l'aigua o elaborat químicament).

Un suport completament rígid de 70 cm x 50 cm que servirà per col·locar-hi el paper. S'aconsella que sigui un tauler de fusta contraplacada de 0,8 cm de gruix.

Optativament pots portar qualsevol tipus de material i instrumental d'acord amb les teves preferències expressives.

S'exclouen: les tècniques que requereixen dissolvents líquids complementaris o externs (aigua, alcohol, trementina, aiguarràs, dissolvents sintètics, etc) però s'accepten els materials que porten el dissolvent incorporat (retoladors, retoladors de punta de pinzell, bolígrafs, etc); l'ús de coles, fixadors o altres productes que s'apliquin per vaporització, les coles i materials molt volàtils i també els papers treballats prèviament; la utilització d'imatges de referència ja siguin digitals o impreses i que no siguin estrictament les que figuren en l'enunciat de l'examen.

Disseny

És necessari dur estris de dibuix com llapis, goma d'esborrar, regles, escaires, i llapis de colors i/o retoladors. Convé també dur papers de colors, tisores, cola, cinta adhesiva, etc, i es recomana portar una carpeta rígida DIN A3. Pel que fa a la proposta definitiva del projecte de disseny que es demana a l'exercici 3 (tant de l'opció A com la B) s'haurà de desenvolupar a la part central del quadern de respostes ja que el quadern obert dóna una mida de DIN A3.

Cultura audiovisual

Bàsicament es treballa en el quadern de respostes, tot i que per a algunes proves o opcions poden ser necessaris materials i estris de dibuix variats com ara llapis, goma, regle i llapis de colors.

Assignatures de tecnologia:

Regle, escaire, llapis, goma d'esborrar i calculadora però no s'autoritzarà l'ús de calculadores que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.

Biologia, Economia de l'empresa, Física, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials i Química

És aconsellable portar regle graduat i calculadora (no s'autoritzarà l'ús de de calculadores que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la).

Ciències de la terra i del medi ambient

Regle o escaire d'uns 20 cm de llargada, un transportador d'angles, llapis de colors i calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.

Dibuix tècnic

Llapis, goma d'esborrar, regles, escaires, paral·lex, compàs, plantilles de corbes, transportador d'angles i calculadora (no s'autoritzarà l'ús de calculadores que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la). No es poden utilitzar models de figures geomètriques. Opcionalment pots portar també tauleta d'una mida una mica superior al DIN A3 en el cas que no puguis realitzar l'examen en una taula convencional.

Assignatures de llengua:

Grec i Llatí

Diccionari. Es permet l'ús de l'apèndix gramatical annexat al diccionari.

Recomanacions

En la redacció de la resolució de la prova cal mostrar el saber i el saber fer. Per això, és aconsellable tenir en compte sempre les recomanacions següents:

 • El vocabulari adient, una bona puntuació i ortografia, i una expressió sintàctica correcta són sempre requisits indispensables en tota la prova ja que demostren riquesa de llenguatge, domini gramatical i competència lingüística.
 • La presentació pulcra i clara és un valor afegit.
 • La claredat conceptual, l'ordre lògic i el rigor expositiu són components bàsics de tota la prova.
 • És necessari justificar les respostes donades, argumentar correctament i mostrar la capacitat de reflexió, de comprensió i de comunicació dels coneixements assolits, llevat del cas que es desprengui de l'enunciat que no cal fer-ho.
 • Cal tenir cura tant de les estratègies o plantejaments fets com dels desenvolupaments: les correccions i puntuacions avaluen i valoren tots els aspectes de les respostes o resolucions.
 • Es valora l'ús adequat de les terminologies específiques de les assignatures i dels llenguatges usats.
 • Tots els exàmens són avaluats en funció d'allò que es deixa per escrit.

 

Resultats i reclamació

 

Resultats de la prova

Podràs consultar els resultats de la prova al portal d'accés a la universitat en els terminis de publicació de resultats.

Al mateix web podràs descarregar-te un certificat de la prova amb les qualificacions. Aquest certificat és un document amb codi segur de verificació (CSV) que li dóna la mateixa validesa que un original.

En el calendari figura el termini de publicació de resultats.

Reclamació, doble correcció i reclamació a la doble correcció.

Un cop coneguts els resultats de la PAU, si no estàs d'acord amb la puntuació obtinguda en una o diverses matèries, pots fer una reclamació o demanar doble correcció dels resultats d'aquells exercicis en què es consideri incorrecta l'aplicació dels criteris d'avaluació i/o de correcció.

Les sol·licituds es fan al portal d'accés a la universitat en els terminis establerts.

Tots dos sistemes són excloents entres ells. Si demanes una reclamació d'una matèria, no pots demanar doble correcció de la mateixa matèria. Sí que pots demanar reclamació d'una i doble correcció d'una altra diferent.

Institut Baix Penedès - Av. Salvador Palau Rabassó, 1 - El Vendrell - CP: 43700 - Telf: 977667082 - Fax: 977667898 - Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. - Codi de centre: 43004797