Xarxes Socials

Imatge Aleatòria

1993-1994---Excursio-BCN-3r-BUP.jpg

Altres Enllaços

epergam
logo sol horitzontal

SOL·LICITUD TÍTOL DE BATXILLERAT

TOTS ELS ALUMNES QUE HAN SUPERAT EL 2n CURS DE BATXILLERAT HAN DE SOL·LICITAR EL TÍTOL DE BATXILLERAT

Documentació necessària per fer la sol·licitud:

 • Fotocòpia DNI.
 • Instància de sol·licitud del títol.
 • Imprès de pagament (recollir a secretaria) amb el justificant d'haver realitzat l'ingrés.
 • Fotocòpia llibre família nombrosa o monoparental o tarja vigent, si s’escau.
 • Acreditació discapacitat igual o superior al 33%, si s’escau.

Taxes: (Última actualització en data 14/03/2015)

El pagament de la taxa corresponent a l’expedició de títols s’ha d’efectuar a través dels terminals de SERVICAIXA o bé al portal de pagament de CaixaBank, a la següent adreça: https://portal.lacaixa.es/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html

 • Taxa ordinària: 64,30 €.
 • Taxa família nombrosa general o família monoparental: 32,62 €.

Estan EXEMPTS DE PAGAMENT de les taxes per l'expedició de títols acadèmics i professionals LOGSE / LOE (Gratuït):

 • Les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, d'acord amb l'article 5 de la Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres publicada al DOGC de 6/7/2007.
 • Les persones que formin part d'una família nombrosa de categoria especial d'acord amb la Llei 40/2003, de 19 de novembre, de Protecció de les Famílies Nombroses(BOE19-11-2003).
 • Les víctimes d'actes terroristes, així com els seus cònjuges i fills, d'acord amb la Llei 32/1999, de 8 d' octubre de Solidaritat amb les víctimes del terrorisme (BOE 9-10-1999).
 • Els duplicats de títol degut al canvi de sexe de l'alumne amb la corresponent inscripció al Registre Civil.
 • Tenen una reducció del 50% de les taxes les famílies nombroses de caràcter general i les famílies monoparentals . Les famílies monoparentals tenen un màxim de reducció de la taxa de tramitació del títol del 50%, tant si són de categoria general com de categoria especial. No obstant si aquesta família monoparental té també el carnet de família nombrosa de categoria especial tindrà una reducció del 100%, és a dir una exempció total.

 

SOL·LICITUD TÍTOLS DE BUP

ALUMNES QUE VAREN FINALITZAR ELS ESTUDIS DE BUP I ENCARA NO HA SOL·LICITUD EL TÍTOL

Documentació necessària per fer la sol·licitud:

 • Fotocòpia DNI.
 • Instància de sol·licitud del títol (recollir a Secretaria).
 • Fotocòpia llibre família nombrosa o tarja vigent.
 • Imprès de pagament de les taxes per a efectuar l’ingrés. (pàgina web de l’oficina virtual del MEC)

Noves Taxes 2016 (02/02/16):

 • Ordinària: 51,74 €.
 • Família nombrosa de 1a categoria: 25,87 €.
 • Duplicat: 4,65 €.

Tornar el justificant de pagament a la Secretaria del centre.

Institut Baix Penedès - Av. Salvador Palau Rabassó, 1 - El Vendrell - CP: 43700 - Telf: 977667082 - Fax: 977667898 - Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. - Codi de centre: 43004797